Pielgrzymki 2015

15-18 VI  Trójmiasto
28 IX  Dąbrówka Kościelna, Lednica i Gniezno
1-10 IX  Grecja
12–27 XI Meksyk i Kuba


Parafia św. KAROLA BOROMEUSZA
Osiedle Pod Lipami 100
61-638 Poznań

NIP 9721151018
REGON 300506322

Konto bankowe budowy Kościoła: 
81 1050 1520 1000 0023 1457 6121