Odwiedziny chorych

W pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00. Chorych można zgłaszać po mszy św. lub telefonicznie