Chrzest

Terminy:

Chrzty w naszym kościele:
w II i IV sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 15.00

W razie wyższej konieczności istnieje także możliwość indywidualnego uzgodnienia chrztu w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15

Zgłoszenia:
Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, około 2 tygodnie przed planowanym terminem uroczystości.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu świętego:

 1. Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC
 2. Akt ślubu Kościelnego rodziców dziecka
 3. Świadectwa Moralności rodziców chrzestnych (nazwisko, imię, adres, wiek i zawód wykonywany) wydane w parafii ich zamieszkania (zamieszkanie liczymy od 3 miesięcy od daty zamieszkania)

Zgodnie z kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3.  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4.  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ponadto, jeśli rodzice nie zamieszkują na terenie naszej parafii:
Zgoda właściwego proboszcza na chrzest dziecka poza własną parafią.

Katechezy przygotowujące do chrztu dziecka:
Rodziców i chrzestnych obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. w piątek poprzedzający dzień chrztu św. oraz w katechezie, która następuje bezpośrednio po Mszy św.

 

Małżeństwo

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w Parafii na 3 miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Przed przyjściem na spotkanie należy telefonicznie umówić się z Proboszczem, ponieważ narzeczeni przyjmowani są poza godzinami pracy Biura Parafialnego. 

Na spotkanie narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

 1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które otrzymujemy w parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo przynosimy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 2. Dowody Osobiste
 3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt ślubu Cywilnego

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

 1. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 2. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 3. W dniu ślubu Narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z Dowodami Osobistymi).

W przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa:
Zgoda proboszcza na zawarcie małżeństwa w Parafii św. Karola Boromeusza z parafii jednego z narzeczonych

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej. II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. [KKK 1285-1314]

Przygotowanie odbywa się w cyklu dwuletnim. Dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz w cyklu trzyletnim dla klas II i III gimnazjum (bez zmian).

Kandydat do bierzmowania jest zobowiązany:

 1. Rozwijać swoją wiarę poprzez codzienną modlitwę i udział w sakramentach świętych oraz nabożeństwach;
 2. Uczęszczać regularnie (co niedzielę) na mszę św. oraz brać aktywny udział w liturgii (tzw. dyżur liturgiczny);
 3. Brać udział w spotkaniach formacyjnych (raz w miesiącu) oraz regularnie przystępować do sakramentu pokuty (co miesiąc); na zakończenie formacji odbyć rozmowę z księdzem zakończoną notą („mały” katechizm);
 4. 4 razy w semestrze brać udział w spotkaniach grupy młodzieżowej lub zespołu muzycznego, aby poznać zasady działania wspólnot w Kościele;
 5. Poszerzać swoją wiedzę o Bogu i Kościele poprzez uczęszczanie i aktywny udział w lekcjach katechezy w szkole (opinia katechety)

[Opracowano na podstawie wskazań Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14.03.2017 r.]

Terminy spotkań
Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz są dostępne na parafialnym facebook’u.

Kandydaci dorośli
Istnieje możliwość przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży starszej lub dorosłych. Przygotowania odbywają się indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się i umówieniu z ks. Proboszczem.

Na 14 Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia Parafialne Na 14 Niedzielę Zwykłą 

 1. Msza Święta wieczorna w niedziele lipca i sierpnia o godz 20.00.

 

W lipcu i sierpniu biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku przez pół godz po rannej i wieczornej Mszy Świętej.

 

 1. Od jutra do piątku przeżywać będziemy w naszej parafii półkolonie. Program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń przy kaplicy.

 

 1. W sobotę święto św. Benedykta opata, patrona Europy.

 

 1. Za tydzień 2 niedziela miesiąca w naszej parafii tzw: niedziela budowlana.

 

 1. Polecamy Przewodnik Katolicki, czasopismo Idziemy, oraz Gość Niedzielny.

 

 1. W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Maria Warszawska w 86 r. życia, zam. OPL 7, oraz śp. Marian Roszyk w 74 r. życia, zam. OPL 3. Zmarłych polećmy Bożej Opatrzności……Dobry Jezu………..

 

 1. Zapraszamy do naszego parafialnego sklepiku. Obok asortymentu religijnego są też różnej grubości zeszyty i bloki.

 

 1. Dziś około godz. 18.00 do naszej parafii przybędą pielgrzymi, którzy w ramach Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki pielgrzymują z Czarnkowa i Obornik. Wierzę, że pielgrzymi w naszej parafii znajdą przysłowiowy dach nad głową i zostaną nakarmieni. Dziś na godz. 21.00 – pielgrzymi zapraszają nas na Apel Jasnogórski, a jutro o godz. 7.00 z kościoła wyruszą do katedry. Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa rozpoczynająca Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę o godz. 8.00.

 

 1. W środę będziemy gościć tzw. duchową pielgrzymkę, czyli osoby, które z różnych powodów fizycznie nie mogą pielgrzymować pieszo na Jasną Górę, ale łączą się duchowo. W naszej świątyni o godz. 17.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec, a o godz. 18.00 – Msza Święta z okolicznościowym kazaniem. Szczegóły na tablicy ogłoszeń przy kaplicy.

 

 

Dzieciom i młodzieży oraz wszystkim udającym się na urlop życzymy dużo słońca i pięknego wypoczynku.

Na 15 Niedzielę Zwykłą 12.07. 2015r.

Ogłoszenia Parafialne Na 15 Niedzielę Zwykłą 12. 07. 2015r.

 Dziś przeżywamy tzw. niedzielę budowlaną. Składka i po mszy rozprowadzane cegiełki przed kościołem  będą przeznaczone na dalsze prace budowlane, oraz na spłatę rat. W ostatnim czasie zapłaciliśmy kolejną ratę za parking, oraz zakupiliśmy konfesjonał, który w połowie został opłacony jako dar serca tegorocznych dzieci pierwszo-komunijnych. Za około miesiąc firma budująca parking wróci i będą dalej prowadzone prace. Pojawiły się nowe cegiełki jako pamiątkę włączenia się w budowę parkingu.

 Za każdy dar serca składam Wielkie Bóg Zapłać.

 

 1. Msza Święta wieczorna w niedziele lipca i sierpnia o godz 20.00.

W lipcu i sierpniu biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku przez pół godz po rannej i wieczornej Mszy Świętej.

 1. Jutro z okazji 13 dnia miesiąca nabożeństwo fatimskie. Różaniec i procesja po Mszy Świętej wieczornej. Bardzo serdecznie zapraszamy.
 1. W sobotę o godz. 8.00 Msza Święta rozpoczynająca obóz formacyjno – wypoczynkowy dla dzieci nad morzem. Zbiórka przed kościołem o godz. 7.40.
 1. Za tydzień przed kościołem Caritas zbierać będzie ofiary do puszek na wyprawkę szkolną dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.
 1. Od poniedziałku do piątku przeżywaliśmy półkolonie w naszej parafii. Dzieciom za udział i prowadzącym: Pani Dorocie, oraz młodzieży na czele z Wojtkiem i Asią składam serdeczne Bóg Zapłać.
 1. Polecamy Przewodnik Katolicki, czasopismo Idziemy, oraz Gość Niedzielny.
 1. W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Józef Chciuk w 68 r. życia, zam. OPL 2, śp. Zenon Mniszak w 78 r. życia, zam. OPL 13, śp. Mirosława Matysiak w 91 r. życia, zam. OPL 13, śp. Irina Radzewicz w 54 r. życia, zam. ul. Wilczak 18, oraz śp. Teresa Lindner w 88 r. życia, zam. OPL 13. Zmarłych polećmy Bożej Opatrzności……Dobry Jezu………..
 1. Zapraszamy do naszego parafialnego sklepiku. Obok asortymentu religijnego są też różnej grubości zeszyty i bloki.

Dzieciom i młodzieży oraz wszystkim udającym się na urlop życzymy dużo słońca i pięknego wypoczynku.

Na 14 Niedzielę Zwykłą 05. 07. 2015r.

Ogłoszenia Parafialne Na 14 Niedzielę Zwykłą 05.07. 2015r.

 

 

 1. Msza Święta wieczorna w niedziele lipca i sierpnia o godz 20.00.

W lipcu i sierpniu biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku przez pół godz po rannej i wieczornej Mszy Świętej.

 1. Od jutra do piątku przeżywać będziemy w naszej parafii półkolonie. Program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń przy kaplicy.
 1. W sobotę święto św. Benedykta opata, patrona Europy.
 1. Za tydzień 2 niedziela miesiąca w naszej parafii tzw: niedziela budowlana.
 1. Polecamy Przewodnik Katolicki, czasopismo Idziemy, oraz Gość Niedzielny.
 1. W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Maria Warszawska w 86 r. życia, zam. OPL 7, oraz śp. Marian Roszyk w 74 r. życia, zam. OPL 3. Zmarłych polećmy Bożej Opatrzności……Dobry Jezu………..
 1. Zapraszamy do naszego parafialnego sklepiku. Obok asortymentu religijnego są też różnej grubości zeszyty i bloki.
 1. Dziś około godz. 18.00 do naszej parafii przybędą pielgrzymi, którzy w ramach Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki pielgrzymują z Czarnkowa i Obornik. Wierzę, że pielgrzymi w naszej parafii znajdą przysłowiowy dach nad głową i zostaną nakarmieni. Dziś na godz. 21.00 – pielgrzymi zapraszają nas na Apel Jasnogórski, a jutro o godz. 7.00 z kościoła wyruszą do katedry. Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa rozpoczynająca Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę o godz. 8.00.
 1. W środę będziemy gościć tzw. duchową pielgrzymkę, czyli osoby, które z różnych powodów fizycznie nie mogą pielgrzymować pieszo na Jasną Górę, ale łączą się duchowo. W naszej świątyni o godz. 17.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec, a o godz. 18.00 – Msza Święta z okolicznościowym kazaniem. Szczegóły na tablicy ogłoszeń przy kaplicy.

Dzieciom i młodzieży oraz wszystkim udającym się na urlop życzymy dużo słońca i pięknego wypoczynku.

Program półkolonii „U Boromeusza” 6 – 10 lipca 2015

Program półkolonii „U Boromeusza”
6 – 10 lipca 2015

od godz 9.00 do 15.00.

 Poniedziałek:

 • kręgle
 • gry i zabawy
 • wizyta w Arcybiskupim Seminarium Duchownym

Wtorek:

 • wyjazd na Termy w Tarnowie Podgórnym
 • gry i zabawy

Środa:

 • Delipark – Trzebaw

Czwartek

 • Wyjazd nad jezioro do Biernatek
 • ognisko z kiełbaskami

Piątek

 • kąpiel – Tropicana lub w razie niepogody basen kryty
 • zakończenie

DO ZOBACZENIA
W PONIEDZIAŁEK!!!

 

 

 

Pierwsza Komunia św.

Termin I Komunii Świętej w naszej Parafii: każdego roku w III niedzielę maja.

Spotkania dla dzieci:

klasa I – w drugi piątek miesiąca o godz. 17.00
klasa II – w drugi wtorek miesiąca o godz. 17.00
klasa III- w drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00

Uwaga! Wszelkie zmiany są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Wszystkie dzieci jako przygotowanie do I Komunii Świętej są zaproszone każdej niedzieli na Mszę Świętą o godz. 11.00.

Dla dzieci klasy III – Msza Święta z poświęceniem np: różańca, książeczki, świecy – w I niedzielę miesiąca o godz. 16.00.

Spotkania dla rodziców odbywają się 1 raz w miesiącu.

Na 13 Niedzielę Zwykłą 28. 06. 2015r.

Ogłoszenia Parafialne Na 13 Niedzielę Zwykłą 28.06. 2015r.

 1. Msze Święte w niedziele lipca i sierpnia przed południem bez zmian, a wieczorem o godz 20.00. W lipcu i sierpniu biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku przez pół godz po rannej i wieczornej Mszy Świętej.
 2. Jutro Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msza Święta odpustowa w Katedrze o godz. 10.00 pod przewodnictwem Prymasa Czech – Kardynała Dominika Duka.
 1. Msza Święta w intencji solenizanta ks. Pawła w wtorek o godz. 18.00.
 2. Msza Święta w intencji Wspólnoty Żywego Różańca w środę o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź Święta w czwartek i piątek od godz 17.00 do godz 18.00.
 4. W czwartek i piątek od godz 17.00 do 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Krwi Chrystusa i Grupę Miłosierdzia Bożego.
 5. W sobotę nabożeństwo I Soboty po Mszy Świętej o godz. 8.00 w łączności z różańcem prowadzonym przez grupę Żywego Różańca.
 6. W najbliższą sobotę Grupa małżeństw i młodych osób samotnych organizuje parafialny spływ kajakowy. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 8.00. Po Mszy Świętej wyjazd autokarem w kierunku Obornik a powrót około godz. 17.30.
 7. Polecamy Przewodnik Katolicki, oraz Gość Niedzielny.
 8. Zapraszamy do naszego parafialnego sklepiku. Obok asortymentu religijnego są też za symboliczną złotówkę różnej grubości zeszyty i bloki.
 9. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy odbywają się w sobotę w Kościele św. Marcina.
 10. W niedzielę do naszej parafii przyjdą pielgrzymi, którzy w ramach Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki pielgrzymują z Czarnkowa i Obornik. Potrzebujemy jeszcze około 10 rodzin, które ugościłyby po 2 pielgrzymów. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub biurze. Wierze, że pielgrzymi w naszej parafii znajdą przysłowiowy dach nad głową i zostaną nakarmieni. Wszystkim, którzy otworzą swoje serce składam serdeczne Bóg Zapłać. Pielgrzymi przybędą około godz. 18.00, a o godz. 21.00 zapraszają cała naszą parafie do kościoła na apel jasnogórski, a następnego dnia o godz. 7.00 z kościoła wyruszą do katedry. Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa rozpoczynająca Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę o godz. 8.00.

 

Dzieciom i młodzieży oraz wszystkim udającym się na urlop życzymy dużo słońca i pięknego wypoczynku.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com