Małżeństwo

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w Parafii na 3 miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Przed przyjściem na spotkanie należy telefonicznie umówić się z Proboszczem, ponieważ narzeczeni przyjmowani są poza godzinami pracy Biura Parafialnego. 

Na spotkanie narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

  1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które otrzymujemy w parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo przynosimy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  2. Dowody Osobiste
  3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt ślubu Cywilnego

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

  1. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
  2. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
  3. W dniu ślubu Narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z Dowodami Osobistymi).

W przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa:
Zgoda proboszcza na zawarcie małżeństwa w Parafii św. Karola Boromeusza z parafii jednego z narzeczonych

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej. II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.