Intencje mszalne

7. Niedziela Zwykła – 19 lutego 2023 r.

Poniedziałek 20 lutego

8:00 – 1. Za śp. Waleriana Rosińskiego (22
r.śm.)
2. O Boże błogosławieństwo i
szczęśliwą operację dla córki

18:00 – Za śp. Mariana i Danieli Jóźwiaków
(r.śm.)

Wtorek 21 lutego

8:00 – Za śp. Anielę i Adama Zamuszko

18:00 – Za śp. Krystynę (3 r.śm.), Narcyza,
Kazimierę i Stefana Janowiczów

Środa 22 lutego – POPIELEC

8:00 – Za śp. Seweryna (17 r.śm.) i Teresę
Banasiewiczów

10:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Hanny z okazji 70 rocznicy
urodzin oraz za śp. rodziców

16:30 – Za śp. Edwarda i Pawła
Stachowiaków

18:00
– O Boże błogosławieństwo dla
przyjaciół tworzących „Klub pod Dębem
Karola” oraz dar nieba dla zmarłych
– Za śp. Małgorzatę Walkowiak i zm.
pracowników Urzędu Delegatury Nowe
Miasto
– Za śp. Bogusława Nadolskiego (8 r.śm.)
– Za śp. Wiesławę Mikołajewską (2 r.śm.)
– Za śp. Jadwigę Krzyżaniakową (10 r.śm.) i
zm. z rodz.
– Za śp. Ewę Stanisławską (13 r.śm.) i zm. z
rodz.
– Za śp. Marię Jachimowicz (pogrzebowa)
– Za śp. Izabelę Łęgowską (pogrzebowa)

19:30 – O Boże błogosławieństwo dla Emilki
z okazji 18 urodzin

Czwartek 23 lutego

8:00 – Za śp. Kazimierza, Zofię,
Emerencję, Leona, Reginę,
Henryka i zm. z rodz. Konczalów,
Kozłowskich i Górskich

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla
Janiny Ryszkowskiej z ok. 80
urodzin (od WŻR)

Piątek 24 lutego

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla córki
Marty i syna Macina

18:00 – Za śp. Ryszarda (28 r.śm.), Elżbiety i
Jana Nowaczyków, Stanisławę,
Franciszka i Stanisława
Stachowiaków

Sobota 25 lutego

8:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Michała z okazji 10 rocznicy
urodzin

18:00 – Za śp. Halinę i Romana oraz zm. z
rodz. Palaczów

Niedziela 26 lutego — 1. Niedziela Wielkiego Postu

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla
synowej

9:30 – Za śp. Bożenę Łuczak (9 r.śm.) i
Irenę Gutowską

11:00 – Za śp. Hieronima Nowackiego (od
żony Iwonki)

12:30 – Za śp. Janusza Kotowicza (2 r.śm.;
od żony Żanety i córki Agnieszki z
rodz.) oraz zm. z rodz. Kotowiczów,
Kaprzykowskich i Stilerów

18:00 – Za śp. Józefa Wielgosza (2 r.śm.)

19:30 – Za śp. Tadeusza Łagodzkiego