Intencje mszalne

3. Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2023 r.

Poniedziałek 13 marca

8:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary

18:00 – Za śp. Jana Korcza (5 r.śm.)

Wtorek 14 marca

8:00 – Za śp. Józefę, Teresę, Adama, Mariana, Mieczysława i Jana Telążka

9:00 – Za śp. Barbarę Timmler (pogrzebowa)

10:00 – Za śp. Mariannę Wojciechowską (pogrzebowa)

18:00 – Za śp. Pelagię i Bronisława Napierałów, Halinę, Marka i Tadeusza
Wituchowskich, Jarosława, Helenę i Edmunda Wesołowskich oraz Helenę,
Antoniego i Jerzego Jojt

Środa 15 marca

8:00 – Za śp. Feliksa i Pelagię Dutkowskich i zm. z rodz. Dutkowskich i
Paprockich

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marii Klinger z okazji 85 rocznicy urodzin
(od córki z rodz.)
– Za śp. Małgorzatę Ławniczak (od sąsiadów z ul. Wilczak 13j)
– Za śp. Piotra Waśko (od kolegi Krzysztofa z Anią)
– Za śp. Karola, Pawła i Janusza Orwatów (r.śm.)

Czwartek 16 marca

8:00 – Za śp. Stefana Klupsia (od rodz. Szajnik z Kudowy Zdroju)

18:00 – Za śp. Zbigniewa Stradomskiego

Piątek 17 marca

8:00 – Za śp. Antoninę i Ludwika Szymańskich oraz zm z rodz. Intek i
Szymańskich

18:00 – Za śp. Kazimierza, Zofię, Emerencję, Leona, Reginę, Henryka i zm. z rodz.
Konczalów, Kozłowskich i Górskich

Sobota 18 marca

8:00 – Za śp. Władysławę i Józefa Kubczaków

18:00 – Za śp. Zbigniewa Sękowskiego, Teresę i Leona Wojtusiów

Niedziela 19 marca — 4. Niedziela Wielkiego Postu

8:00 – Za śp. Józefę Borcz, Józefę i Naninę Dominiaków oraz Józefa
Andrzejewskiego

9:30 – Za śp. Józefa, Władysławę, Zenona, Tadeusza i Eugeniusza Śliwiaków oraz
Jadwigę i Ludwika Ziętków

11:00 – Za śp. Ludomirę, Ignacego, Wojciecha, Jarosława, Hankę Niedzielskich
oraz zm. z rodz. Kinklów, Lambójów, Jeżewskich, Olejników, Sobuckich i
Krzyżogórskich

12:30 – Za śp. Hannę (1 r.śm.) i Władysława (1 r.śm.) Pobuta

18:00 – Za śp. Ferdynanda Siewerta (14 r.śm.) i zm. z rodz.

19:30 – Za śp. rodziców Agnieszkę i Józefa Górnych