intencje 14-20 października

14.10.2019 Poniedziałek  
8.00   1.     + Roman Zieliński – od Alfreda Andrzejewskiego

2.     + Krzysztof Małecki w 1 rocz. śm. – od żony z rodz.

3.     W 30 r. ślubu: Katarzyna i Bjarny z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, miłość i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny

18.00   1.     + Danuta Dybowska – od przyjaciółki z rodz.

2.     + Joanna Kuchta – od brata Bronisława i siostry Bernardy z rodz.

15.10.2019 Wtorek Św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.
8.00   1.     W 42 r. ślubu: Małgorzata i Stanisław  z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, miłość i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny

2.     + Teresa i Wojciech Strzelińscy w kolejną r. śm.

18.00   1.     + Włodzimierz Pawlak i zm. rodziców

2.     + ks. Marian Mikołajczak – od parafialnej grupy pielgrzymkowej

3.     + Ryszard Łuczak – od Loni, Barbary, Oli, Lucyny i Jasia

16.10.2019 Środa Św. Jadwigi Śląskiej
8.00   1.     + Aleksander i Jadwiga

2.     + Zdzisław Marciszewski – od brata Stefana z rodz.

18.00   1.     + ks. Marian Mikołajczak – od rodz. Korzeniewskich

2.     + Paweł i Tadeusz Glapińscy – od przyjaciół

17.10.2019 Czwartek Św. Ignacego Antiocheńskiego, bp. i m.
8.00   1.     + Ałła Rewers – Budaj w 1 r. śm., Stefan Budaj – od sąsiadów

2.     O zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków, prawnuka i całej rodziny

18.00   1.     + Małgorzata Harcej – od męża

2.     + Ryszard Zaborniak – od rodz. Dyczek

3.     + Małgorzata Grabiak – od męża, córki i wnuka Franka

18.10.2019 Piątek Św. Łukasza, ewangelisty, święto
8.00   1.     + Janusz Kamiński – od braci z rodzinami

2.     + Zygmunt Rymsza i zm. z rodz. Rymszów

18.00   1.     + Halina Hejnat – od Krystyny i Mirka

2.     + Maciej Radwan w 9 r. śm.

19.10.2019 Sobota  
8.00   1.     + Andrzej Stasiak – od Eli i Jacka Boguckich z Wielunia

2.     + Helena, Wacław Tarło-Jawtok i zm. z rodz.

15.00   W 50 r. ślubu: Irena i Mirosław Grocholewscy  z podz za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże Bł, miłość i zdrowie dla Złotych Jubilatów i całej rodziny oraz za zmarłych z obu stron
18.00   1.     + Kazimiera i Ludwik Banaś, Józef Pietraszewski i Elżbieta Głuszkowska

2.     + Henryk Kczmarek w 2 r. śm., Stanisława (ona) i Antoni Kaczmarek, Marta Hałasińska

20.10.2019 29. NIEDZIELA w ciągu roku Niedziela Misyjna
8.00   W 18 r. ur Julii  z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny
9.30   + Jacek Rydlewski w 7 r. śm. i zm. z rodz. Rydlewskich i Minge
11.00   1.     o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ks. Piotra

2.     W 80. Rocz. ur Ewa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dostojnej Jubilatki, dzieci, wnuków i całej rodziny

12.15   1.     + Mirosława (ona) Grządzielska w 13 r. śm. oraz zm. z rodz. Grzadzielskich i Pawlaków – od męża, synów i synowej

2.     W 75. Rocz. ur Wiesi  z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dostojnej Jubilatki i całej rodziny

18.00   + Paweł i Władysława(ona) Grzonka i zm. z rodz.
19.30   W intencji Alicji i Patryka z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, miłość i zdrowie na nowej drodze małżeńskiego życia