SPOWIEDŹ W CZASIE EPIDEMII

W DNI POWSZEDNIE oraz NIEDZIELE

SPOWIADAMY 30 MIN PRZED MSZĄ ŚW.

Skorzystaj z dyspensy od niedzielnej Mszy św. i wejdź w komunię duchową uczestnicząc w transmisji Mszy św. Komunia duchowa to wyznanie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii oraz wzbudzenie w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem.

Spowiadamy tylko przed mszą św. lub na indywidualną prośbę penitenta. Nie ma organizowanej tradycyjnej spowiedzi przedświątecznej. Po ustaniu epidemii będzie wyznaczony termin na taką spowiedź.

SPOWIEDŹ W CZASIE EPIDEMII:

  1. Zanim zdecydujesz się na wyjście z domu, by udać się do spowiedzi (w obecnym w czasie ryzyka zarażenia innych i siebie) rozważ w sumieniu czy jesteś w poważnej konieczności spowiedzi i w stanie grzechu ciężkiego.
  2. Jeśli nie masz możliwości spowiedzi, to mając możliwość przystąpienia do komunii św., wzbudź w sobie żal doskonały, który upoważnia do przystępowania do komunii świętej.

Żal doskonały wynika z miłości do Boga, a jest: bólem z powodu popełnionego grzechu, wynikającym z miłości do Boga, prośbą o przebaczenie grzechów, decyzją o nawróceniu podjętą w sercu.

  1. Przed przyjęciem komunii św. należy podjąć postanowienie o przystąpieniu do indywidualnej spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Z tej możliwości mogą skorzystać katolicy przekonani, iż otrzymają rozgrzeszenie w konfesjonale.

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 916) przewiduje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej.

Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe.

Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), zgodnie z decyzją Episkopatu Polski rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.