intencje 9-15 sierpnia 2021

09.08.2021 Poniedziałek Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m., święto
8.00   1.    + Ludwika i Jan Piotrowscy i zm. z rodz.

2.    O zdrowie dla Barbary

18.00   + Jerzy Zajdel – od sąsiadów OPL 1 D
10.08.2021 Wtorek Św. Wawrzyńca, dk. i m., święto
8.00   + Józef Machiński w kolejną r. śm. i zm. z rodz. Machińskich i Szczepańskich
18.00   + Kazimierz Marciniak – od sąsiadów z OPL 7 K
11.08.2021 Środa Św. Klary, dz.
8.00   + Krystyna Bernaczyk, Stanisław Olejniczak – od Ewy i Jacka Borowiczów z rodz.
9.00   Msza św. pogrzebowa: + Jerzy Rachowski
10.00   Msza św. pogrzebowa: + Jan Szkudlarek
18.00   + Leszek Szulc
12.08.2021 Czwartek  
8.00   + Stanisława i Piotr Jarmużek i zm. z rodz.
12.00   Msza św. pogrzebowa: + Eugeniusz Kaczmarek
18.00   + Małgorzata Grabiak w 2 r. śm. – od mamy z rodz.
13.08.2021 Piątek  
8.00   + Maria Rotnicka
18.00   + Pelagia Derda – od sąsiadów OPL 13 H
14.08.2021 Sobota Św. Maksymiliana Marii Kolbego, pr i m.
8.00   + Anna i Aleksander Szwabowie w kolejne r. śm.
14.30   Msza św. ślubna: Patrycja – Mateusz
18.00   + Marianna i Władysław Kurpisz i zm. z rodz. Kurpisz i Nowakowskich
15.08.2021 WNIEBOWZIĘCIE NMP uroczystość
8.00   + rodziców: Maria i Ignacy Dominiak, Jadwiga i Józef Andrzejewscy i zm. z obu stron
9.30   + Jan w 5 r. śm. i zm. z rodz. Banaszaków i Ostrowskich
11.00   W 6 r. ślubu: Marta i Zbigniew z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, miłość i zdrowie dla Jubilatów i ich córki Oliwii
12.15   + Irena Baczyńska w 5 r. śm.
20.00   + Halina, Anna, Wacław, Bogumił Pawłowscy, Maria Serwatkiewicz