Archiwa kategorii: Biuro parafialne

Godziny otwarcia

 Dzień tygodnia Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  Sobota
 Godziny otwarcia  16.30 – 17.30  nieczynne  16.30 – 17.30 nieczynne  8.30 – 10.00  8.30 – 9.00

Warto sprawdzić w bieżących ogłoszeniach duszpasterskich czy w danym tygodniu nie ma specjalnych, tymczasowych zmian.

  od 1 lipca do końca sierpnia  biuro czynne codziennie pół godz po mszy Świętej

W razie niemożliwości przybycia w wyżej podanych godzinach, istnieje możliwość zgłoszenia się zawsze po wieczornej Mszy Św. ok. godz. 19.00 lub kontakt telefoniczny.

Chrzest

Terminy:

Chrzty w kaplicy w:
II i IV sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 15.00
Istnieje także możliwość indywidualnego uzgodnienia chrztu w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15
 
Zgłoszenia:

Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, około 2 tygodnie przed planowanym terminem uroczystości.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu świętego:

 1. Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC

2. Akt ślubu Kościelnego rodziców dziecka

3. świadectwa Moralności rodziców chrzestnych (nazwisko, imię, adres i wiek) wydane w parafii ich zamieszkania

4. Zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania (tylko w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają w innej parafii) Rodziców i chrzestnych obowiązuje uczestnictwo w jednej konferencji w piątek przed Chrztem i obejmuje to przygotowanie obecnością na Mszy św. o godz 18.00, a po niej konferencja w Kaplicy.

Małżeństwo

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w Parafii na 3 miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Przed przyjściem na spotkanie należy telefonicznie umówić się z Proboszczem ponieważ młodzi przyjmowani są poza godzinami pracy biura parafialnego. Na spotkanie młodzi  przynoszą następujące dokumenty:

 1. Aktualne świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 2. Dowody Osobiste
 3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt ślubu Cywilnego UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
 4. świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 5. świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 6. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii św. Karola Boromeusza z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
 7. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
 8. W dniu ślubu Narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z Dowodami Osobistymi). Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej. II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

Bierzmowanie

Przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje:

 • jedno spotkanie w miesiącu w grupie
 • spowiedź i Msza Św. w pierwszy piątek miesiąca
 • niedzielna Msza Św. o godz. 9.30 lub 19.30
  Informacje o spotkaniach w grupach są podawane w niedzielnych ogłoszeniach.

Wszelkie informacje można uzyskać w zakrystii.

Czas poświęcony dla Boga nigdy nie jest czasem straconym!!!!!!

Pierwsza Komunia św.

Termin I Komunii Świętej w naszej Parafii:
każdego roku w III niedzielę maja.

Spotkania dla dzieci:

klasa I – w drugi wtorek miesiąca o godz 17.00
klasa II – w drugą środę miesiąca o godz 17.00
klasa III- w 2 czwartek miesiąca o godz 17.00

Wszystkie dzieci jako przygotowanie do I Komunii Świętej są zaproszone każdej niedzieli na Mszę Świętą o godz 11.00.

Dla dzieci klasy III – Msza Święta z poświęceniem np: różańca, książeczki, świecy – w I niedzielę miesiąca o godz 16.00.

Spotkania dla rodziców odbywają się 1 raz w miesiącu.

Ewentualne zmiany są podawanie w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych poprzedzających spotkania.