Intencje mszalne

13.11.2017 Poniedziałek  
8.00

 

18.00

1.     + Wiktoria, Franciszek, Helena, Józef i zm z  rodz Kurek i Woźniak

2.     + siostry Elżbietanki: Józefata i Andrzeja, oraz Maria i Józef Połom, Maria Merchel

1.     + Elżbieta Dziedzic – int od Tomasza

2.     + Mirosław Jałoszyński w 10 r. śm

14.11.2017 Wtorek  
8.00

 

 

18.00

1.     + Czesław, Franciszka, Witold, Aniela oraz zm z rodz Spychalskich i Porembskich

2.     W 50 rocz ur. Tomasz z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże Bł. dla jubilata i całej rodziny

1.     + Stanisław w 40 rocz śm, Klara, Tadeusz Bigajczyk, oraz zm z rodz Bańskich

2.     + Alfons Głogiński w 22 r. śm i zm z rodz Głogińskich i Klimaszewskich

15.11.2017 Środa  
8.00

 

18.00

1.     + Krystyna Modzelewska – int od rodz Ciesielskich

2.     + Katarzyna Fromm, Paweł, Maria, Katarzyna, Jan Hoffmann

+ Aleksander Stiller, zm rodziców i teściów, oraz dusze w czyścu cierpiące

16.11.2017 Czwartek  
8.00

 

 

18.00

1.     + Wojciech Monterial

2.     + Weronika, Aleksander i Paweł Stachowiak, Joanna, Franciszek, Prakseda, Antoni, Stanisław Myśliwiec

1.     W 11 rocz ur. Kacper z podz za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł. dla małego jubilata, rodziców i dziadków

2.     + Teresa Misiorna – int od syna  z żoną

17.11.2017 Piątek  
8.00

 

 

18.00

1.     W 70 rocz ur. Maria z podz za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł dla jubilatki i całej rodziny

2.     + Mieczysław Dudek – int od córki Barbary z rodz

1.     Za parafian i dobrocz. budowy – w pewnej intencji – int od Wspólnoty Żywego Różańca

2.     + Jan Stanisławski w 20 rocz śm

18.11.2017 Sobota  
8.00

 

15.00

18.00

1.     + Paweł, Aleksander, Czesław, Aleksander, Anna, Wiktoria Karczyńscy

2.     + Maria i Michał Horajscy

Za parafian i dobroczyńców budowy – chrzest

+ Konrad Kaczmarek w 9 r. śm – int od żony

19.11.2017 33 niedziela w ciągu roku  
8.00

9.30

11.00

 

12.15

 

 

18.00

 

19.30

+ Zenon Skrzypczak – int od Renaty

+ Emilia i Ryszard Suszwedyk i zm z rodz

1.     + Grzegorz Szymański – int od Ani i Filipa

2.     + Michał Towalski – int od dzieci szk 29 klasy 3b, wychowawcy i rodziców

1.     + Józef Kaleta, Wincenty, Franciszka i Wanda

2.     + Czesław w 1 rocz śm, Helena Grabiec w 10 r. śm, Tadeusz Nater w 3 r. śm- int od syna Radka z rodz

W 70 rocz ur Zbigniew z  z podz za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł dla jubilata i całej rodziny – int od dzieci i wnuków

+ Danuta Konkiewicz – int od męża i dzieci z rodz