Audioteka – materiały do posłuchania

  • Któż Jak Bóg! Lech Dokowicz, 14-16 XII 2015; słuchaj
  • Duchowa szkoła myśli i dziedzictwa św. Jana Pawła II
    • „Rodzina Kościołem domowym”, ks. dr Adam Adamski, 2015.11.05; słuchaj
    • „Potrzeba światła Prawdy”, ks. dr Adam Adamski, 2015.12.03; słuchaj
  • Odnowienie misji świętych, o. Adam Szustak, 2015.10.17-21; słuchaj