Duszpasterze

Ks. kanonik Grzegorz Szafraniak – Proboszcz

ks. Bartłomiej Dolata – wikariusz

ks. Paweł Cholewa, pallotyn

ks. Krzysztof Biernat – pallotyn