Programy pielgrzymek

Na stronie dodaliśmy sekcję w której umieszczane będą Programy pielgrzymek. Planowane jeszcze na ten rok pielgrzymki to:

28 IX  Dąbrówka Kościelna, Lednica i Gniezno
1-10 IX  Grecja
12–27 XI Meksyk i Kuba