W SZKOLE ŚW. JANA PAWŁA II – program spotkań 2017/2018 Ciągła wiosna Kościoła

W SZKOLE ŚW. JANA PAWŁA II 2017/2018

Ciągła wiosna Kościoła

 

7 września  2017

Światowe Dni Młodzieży – RZYMSKIE POCZĄTKI 1984-86

5 października 2017

1987 – Buenos Aires  (Argentyna)

           Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16)

9 listopada 2017

1989 – Santiago de Compostela (Hiszpania)

Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)

7 grudnia 2017

1991 – Częstochowa (Polska)

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

1 lutego 2018

1993 – Denver (USA)

Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10)

1 marca 2018

1995 – Manila (Filipiny)

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

5 kwietnia 2018

1997 – Paryż (Francja)

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38,39)

10 maja 2018

2000 – Rzym (Włochy)

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

14 czerwca 2018

2002 – Toronto (Kanada)

Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13, 14)