intencje 14-20 września 2020

14.09.2020 Poniedziałek Podwyższenie Krzyża św., święto
8.00   1.      + Krystyna Żutowt – gregoriańska

2.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

10.30   Msza św. pogrzebowa: + Jan Witczak
18.00   1.      + Rafał Mierzyński – od Krysi

2.      W 1 r. ślubu Alina i Przemysław z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla małżonków oraz w pewnej intencji

15.09.2020 Wtorek NMP Bolesnej
8.00   1.      + Krystyna Żutowt – gregoriańska

2.      W 80. R. urodzin Irena Olejniczak z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Dostojnej Jubilatki i całej rodziny – od Wspólnoty Żywego Różańca

11.30   Msza św. pogrzebowa: + Genowefa Kulczyńska
18.00   1.      + Danuta Rapacka w 5 r. śm. i zm. z rodz. Górów i Rapackich

2.      + Maria Zamłyńska, Maria i Feliks Dzieran i zm. z rodz.

3.      + Marek Mańkowski – pogrzebowa

16.09.2020 Środa Św. mm. Korneliusza, pap. i Cypriana, bp.
8.00   1.      + Krystyna Żutowt – gregoriańska

2.      + Sławomir Padoł – od kolegów i koleżanek muzyków

18.00   1.      + Janusz Zaleśny w 1 r. śm. – od żony i dzieci

2.      + Janina Wawrowska – od sąsiadek Basi i Eli

3.      W 80. R. urodzin Irena Olejniczak z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Dostojnej Jubilatki i całej rodziny – od męża, dzieci, wnuków i prawnuczki

17.09.2020 Czwartek  
8.00   1.      + Krystyna Żutowt – gregoriańska

2.      + Stanisława (ona) Osesiak

18.00   1.      + Waldemar Budny – od bratanicy Joanny z rodz.

2.      + Wiktoria Ratajczak i zm. z rodz. – od wnuka Mieczysława z rodz.

18.09.2020 Piątek św. Stanisława Kostki, zak., Patrona Polski, święto
8.00   1.      W 80. R. urodzin Anna Pawłów z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Dostojnej Jubilatki i całej rodziny – od Wspólnoty Żywego Różańca

2.      + Stanisław, Marta Olejniczak i zm. z rodz. Olejniczak i Grzesiak

15.00   Msza św. ślubna: Bartosz i Kamila
18.00   1.      + Krystyna Żutowt – gregoriańska

2.      + Maria Janas – od lokatorów z bl. 1 D

19.09.2020 Sobota  
8.00   1.      + Krystyna Żutowt – gregoriańska

2.      + Joanna Stefańska – od wnuka Marcina

14.30   Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i świętych Patronów nad Emilką i jej rodziną
16.00   Msza św. ślubna: Piotr i Weronika
18.00   1.      + Stanisław, Getruda, Zenon, Daniela Paterek, Benigna, Jan, Robert Szukała, Andrzej Kegel

2.      + Ignacy Zieliński – od córki z rodz.

20.09.2020 XXV NIEDZIELA w ciągu roku  
8.00   1.      + Krystyna Żutowt – gregoriańska

2.      + Julian, Stefania, Paweł i zm. z rodz.

9.30   + Tadeusz i Joanna Stefańscy, Irena, Stanisław i Stefan Kola
11.00   1.      + Sylwester Łeszyk w 7 r. śm. – od żony

2.      W 11 r. urodzin Oliwier z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Niego i całej rodziny

12.15   1.      + Andrzej w 2 r. śm. i zm. rodziców i teściów

2.      + Brunon Drobnik w 20 r. śm. i zm. z rodz. Drobników i Małeckich

18.00   + Stefan Glema w 32 r. śm.
19.30   + Felicja w 25 r. śm i Zbigniew Mroczkowscy, , Ludomira Dabińska