intencje 09-15 listopada 2020

09.11.2020 Poniedziałek Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto
8.00   1.     + Mieczysław w 27 r. śm. i Krzysztof w 2 r. śm. i zm. z rodz. Skałeckich

2.     + Zofia Sługocka

18.00   1.     + Zofia Piechowiak w 11 r. śm.

2.     + Jadwiga i Jan Kwiotek i zm. z rodz.

10.11.2020 Wtorek Św. Leona Wielkiego, pap. i dK.
8.00   1.     + Jan Gancarz w 10 r. śm., Jadwiga i Jan Jurgowscy i zm. z obu stron

2.     + Krzysztof Tuszyński – od Ewy i Zygmunta z rodz.

18.00   1.     + Leona, zm. rodziców i teściów i zm. z rodz. Skieresz, Spadło, Tomaszewskich, Różańskich, Mrozków i Mizgalskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2.     + Czesław Szymczak w 10 r. śm. – od syna Piotra z rodz.

11.11.2020 Środa Św. Marcina z Tours, bp.
8.00   1.     + Róża Ostaszewska – od sąsiadów

2.     + Alina Cołto – od siostry Teresy z rodz.

10.00   1.     + Urszula Śliwińska – od siostry Ewy z rodz.

2.     Za Ojczyznę i Parafię

13.30   Msza św. ślubna: Anna – Tomasz
18.00   + Zofia, Kazimierz, Henryk, Emerencja, Leon, Regina i zm. z rodz. Kończal, Kozłowskich i Górskich
12.11.2020 Czwartek Św. Jozafata, bp. i m.
8.00   1.     + zm. z rodz. Mizgalskich i Straburzyńskich

2.     + Stanisław, Antonina, Stanisława (ona) Murawscy, Mariola Kopiejewska w 1 r. śm.

12.30   Msza św. pogrzebowa: + Wojciech Grygier
18.00   1.     + Marian Pilarczyk – od kuzyna Wojtka z żoną i synem

2.     + Janina Wawrowska – od rodz. Kurczaków

3.     + Witold Górzyński, Roman Linet, Ryszard Kurczewski, Sabina Zdrojewska i zm. z ich rodzin

13.11.2020 Piątek Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych mm. Polskich
8.00   1.     + Mirosław Jałoszyński w 13 r. śm.

2.     + Lucyna Sawaściuk

18.00   1.   W 80. Rocz. urodzin Elżbieta z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Dostojnej Jubilatki i całej rodziny

2.   + Renata i Aleksander Kujawińscy

14.11.2020 Sobota  
8.00

 

8.30

  1.     + Stefania, Roman, Krzysztof i zm. z rodz. oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2.     + Wojciech Niedzielski – od żony

+ Edmund Gruszka – msza pogrzebowa

18.00   1.     + Klara, Stanisław i Tadeusz Bigajczyk i zm. z rodz. Bańskich

2.     + Franciszek w 40 r. śm. i Jadwiga Ciesielscy

15.11.2020 XXXIII NIEDZIELA w ciągu roku  
8.00   + Leopold Zając i zm. z rodz. Zająców i Żyłów
9.30   + Ryszard Zienkiewicz – od kolegi Mariusza
11.00   + Ryszard Bergandy w 1 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami
12.15   1.     + Mirosława Grządzielska w 14 r. śm. i zm. z rodz. Grządzielskich i Pawlaków – od męża, synów i synowej

2.     + zm. z rodz. Spychalskich, Szymańskich, Zaleśnych, Szymakiewiczów i Kowalczyków

18.00   + Zofia Premik i Jarosław Stachowiak
19.30   + Grażyna Dziurzyńska – od Marty i Pawła