Intencje mszalne

28. Niedziela Zwykła – 9 października 2022 r.

Poniedziałek 10 października

8:00 – Za śp. Teresę i Stanisława Sobolów

18:00 – 1. Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)
2. O Boże błogosławieństwo dla Ks.
Proboszcza od Wspólnoty
‘Margaretka’

Wtorek 11 października

8:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla
Bogusi Garncan w 80 r. urodzin od
Parafialnego Zespołu Caritas

Środa 12 października — wspomnienie św. Faustyny

8:00 – 1. Za śp. Kazimierza (3 r.śm.) i zm. z
rodz. Dżynała i Fornalik
2. Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 Zbiorowa:
– Za śp. Grzegorza Woska(1 r.śm.)
– Za śp. rodziców: Jakuba, Marię,
Mariana i Janinę, zmarłe rodzeństwo
oraz zm. z rodz. Głodek
– Za śp. Wiesławę Maciarowską (10
r.śm.) oraz Bronisławę i Józefa
– Za śp. Stefana Adamskiego (1 r.śm.;
od żony)
– Za śp. Marię i Mieczysława
Mikołajczaków
– Za śp. Barbarę Sołtysiak (od
kuzynostwa)
– Za śp. Władysława i Wojciecha
Niedzielów

Czwartek 13 października — święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Archidiecezjalnej

8:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 – Za śp. Alinę Łabudzką (1 r.śm.)

Piątek 14 października — wspomnienie śp. Honorata Koźmińskiego

8:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 – Za śp. Elżbietę Uryzaj (od syna
Jacka z żoną i córką)

Sobota 15 października — wspomnienie śp. Teresy od Jezusa (‘małej Tereski’)

8:00 – 1. Za śp. Mirosławę Idzię (2 r.śm.;
od koleżanki Urszuli)
2. Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla
Małgorzaty i Stanisława w 45
rocznicę ślubu

Niedziela 16 października – XXIX Niedziela Zwykła

8:00 – Za śp. Helenę i Ewarda Falk
9:30 – Za śp. Franciszka (39 r.śm.) i zm. z
rodz. Krzyżańskich i Kantel
11:00 – Za śp. Mirosławę Grządzielską (od
męża, synów i synowej),
Władysławę i Feliksa Pawlaków oraz
zm. z rodz. Grządzielskich
12:15 – Za śp. Helenę Muchowską (30 r.śm.)
18:00 – Leokadię Smoczyk (gregoriańska)
19:30 – Za śp. Piotra Czajkę (13 r.śm.)