Intencje mszalne

16 października – 29 Niedziela Zwykła

Poniedziałek 17 października — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

8:00 – Za śp. Kazimierę i Ludwika
Banasiów i zm. z rodz. Banaś

18:00 – 1. Za śp. Weronikę Rynkowską
(3 r.śm.)
2. Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

Wtorek 18 października — święto św. Łukasza

8:00 – Za śp. Janinę, Tadeusza, Stefanię i
Józefa oraz zm. z rodz.

18:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

Środa 19 października

8:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

9:15 – Msza pogrzebowa za śp. Jerzego
Szyło

18:00 Zbiorowa:
– O Boże błogosławieństwo dla
Zuzanny z okazji 15 urodzin
– Za śp. Ewelinę (3 r.śm.) i zm. z rodz.
– Za śp. Bogumiłę Kozłowską
– Za śp. Marię i Stefana Załanowskich,
Urszulę i Bronisława Zagrockich
oraz Aleksandrę Kwiatek
– Za śp. Henryka i Krystynę
Spychalskich
– Za śp. Eugeniusza Strzelczyk (od
syna z rodz.)

Czwartek 20 października — wspomnienie św. Jana Kantego

8:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 – Za śp. Pawła i Władysławę
Grzonków i zm. z rodz.

Piątek 21 października

8:00 – Za śp. Urszulę i Jerzego Guziałek i
zm. z rodz.

18:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

Sobota 22 października — wspomnienie śp. Jana Pawła II – ‘MAŁY ODPUST’ w naszej parafii

8:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 – 1. Za parafian
2. O Boże błogosławieństwo dla
Jadwigi z okazji 80 urodzin (od
WŻR)

Niedziela 23 października – XXX Niedziela Zwykła

8:00 – Za śp. Zofię i Ulryka Semmlerów (od
córki i syna z rodz.)
9:30 – Za śp. Janinę Skrzypczak, Marię
Satkiewicz i zm. z rodz. Sopel,
Stefanko i Łabuzińskich oraz w
pewnej intencji
11:00 – O Boże błogosławieństwo dla
Antoniego z okazji 6 urodzin
12:15 – 1. Za śp. Jacka Rydlewskiego (10
r.śm.) i zm. z rodz. Rydlewskich i
Minge
2. Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)
18:00 – Za śp. Zofię Orwat (11 r.śm.)
19:30 – Za śp. Józefa i Agnieszkę oraz zm. z
rodz. Górnych