Intencje mszalne

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
1 stycznia 2023 r.

Poniedziałek 2 stycznia — wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

8:00 – 1. Za śp. Zenona Olejniczaka (2
r.śm.; od brata Bogumiła z rodz.)
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)
3. O Boże błogosławieństwo dla
Jadwigi i Konrada Gajewskich z
okazji 60 rocznicy ślubu

18:00 – Za śp. Elżbietę (15 r.śm.), Jerzego i
Ryszarda Nowaczyków, oraz
Stanisławę, Franciszka i Stanisława
Stachowiaków

Wtorek 3 stycznia — wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

8:00 – 1. Za śp. Andrzeja Słowińskiego
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)

18:00 – Za śp. Zofię Gabliczak (od córki)

Środa 4 stycznia

8:00 – 1. Za śp. Klarę Grądzielewskią (od
siostry Heni z rodz.)
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)
3. Za śp. Andrzeja Lewandowskiego
(od sąsiadów z OPL 7b)

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla WŻR,
Ojczyzny i naszej parafii
– Za śp. Julię Auchimowicz (od
sąsiadów z OPL 7o)
– Za śp. Wojciecha i Jarosława
Niedzielskich i zm. z rodz.
– Za śp. Henryka, Amelię i Annę
– Za śp. Tadeusza Łagodzkiego

Czwartek 5 stycznia

8:00 – 1. Za śp. Antoniego i Mariannę
Ławniczak
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)
3. Za śp. Piotra Domalewskiego (od
rodziców) oraz o Boże
błogosławieństwo i szczęśliwą
operację dla Katarzyny
Sierszeńskiej

18:00 – Za śp. Stefanię Mazurczak

Piątek 6 stycznia — uroczystość Objawienia Pańskiego

8:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Renaty Szaszka

9:30 – Za śp. Hieronima Nowackiego (od
rodz. Rapczewskich)

11:00 – Za śp. Witolda Górzyńskiego (13
r.śm.)

12:30 – O Boże błogosławieństwo
Zdzisławy i Leszka z okazji 50 rocz.
ślubu

18:00 – Za śp. Mariannę Owczarzak (od
rodz. Prałatów i Piosików)

19:30 – Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)

Sobota 7 stycznia

8:00 – 1. O Boże błogosławieństwo dla
Teresy i Jerzego Boruckich z
okazji 40 rocznicy ślubu
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)
3. Za śp. Barbarę Ławniczak
(pogrzebowa)

18:00 – Za śp. Tomasza Mazurkiewicza (od
brata z rodz.)

Niedziela 8 stycznia — Niedziela Chrztu Pańskiego

8:00 – Za śp. Małgorzatę Ławniczak (od
WŻR)

9:30 – 1. Za śp. Mieczysława Wojewodę,
Janinę i Ignacego Siterek oraz
Lucynę Kowalską
2. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)

11:00 – Za śp. Jana Andrzejewskiego (2
r.śm.)

12:30 – Za śp. Danutę Łukaszek

16:30 – O Boże błogosławieństwo dla
członków Dzieła Biblijnego

18:00 – Za śp. Małgorzatę Liberę (7 r.śm.)

19:30 – Za śp. Henryka Wolińskiego (od
szwagra z rodz.)