Intencje mszalne

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2022 r.

Poniedziałek 26 grudnia — Drugi Dzień Świąt – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

8:00 – Za śp. Irenę Koziel (gregoriańska)
9:30 – O Boże błogosławieństwo i dar
zdrowia dla Marysi i Anielki
11:00 – Za śp. Mieczysława (5 r.śm.) i Janinę
Pawlickich, Macieja Wojtylę oraz
zm. z rodz. Pawlickich Blumów i
Wojtylów
12:15 – O Boże błogosławieństwo dla
Magdaleny i Józefa z okazji 40 r.
ślubu (od dzieci i wnuków)
16:00 – Msza św. ślubna
18:00 – Za śp. Włodzimierza Nawrockiego
(od rodz. Drygalskich)
19:30 – Za śp. Barbarę Kozłowską (od rodz.
Twarowskich)

Wtorek 27 grudnia — święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

8:00 – 1. O Boże błogosławieństwo dla
Marii z okazji urodzin
2. Za śp. Irenę Koziel (gregoriańska)

18:00 – Za śp. Annę Banaszak (od córki i
syna z rodziną)

Środa 28 grudnia — święto św. Młodzianków

8:00 – 1. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)
2. Za śp. Irenę Koziel (gregoriańska)
3. Mariana Szymkowiaka (39 r.śm.)

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla
Dominika i Łukasza z okazji urodzin

Czwartek 29 grudnia

8:00 – 1. Za śp. Damazego i Lucynę
Bańskich, Marię Sieradzką i zm. z
rodz. Bigajczyków
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)
3. O uzdrowienie dla Dominika

18:00 – Za śp. Irenę Koziel (gregoriańska)

Piątek 30 grudnia — uroczystość św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

8:00 – 1. Za śp. Irenę Koziel
(gregoriańska)
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)

18:00 – Za śp. Stanisława, Janinę i Józefa
Zega oraz Eugeniusza
Kozłowskiego

Sobota 31 grudnia

8:00 – 1. Za śp. Marka (20 r.śm.) i Rafała
(15 r.śm.) Plewów
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczak
(gregoriańska)

17:00 – 1. O wieczną radość dla parafian
zmarłych w roku 2022
2. Dziękczynienie za wszelkie
błogosławieństwo otrzymane w
roku 2022 z prośbą o dalsze
Boże prowadzenie i łaski na rok
2023
3. Za śp. Andrzeja Kaczmarka (od
syna Krzysztofa z rodz.)

Niedziela 1 stycznia 2023 — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8:00 – Za śp. Bogusława Chałupkę
9:30 – Za śp. Antonię (r.śm.) o Józefa Penc,
Helenę i Piotra Pietkiewicz oraz
Barbarę Nowek
11:00 – Za śp. Małgorzatę Ławniczak (od
Małgosi, Stefana, Inki i Mirki)
12:30 – Za śp. Halinę Łopaciuk (od rodz.
Siodów)
18:00 – 1. Za śp. Mieczysława
Rychlewskiego
2. Za śp. Małgorzatę Ławniczaków
(gregoriańska)
19:30 – Za śp. Jerzego Szymańskiego