Ogłoszenia duszpasterskie

7. Niedziela Zwykła – 19. lutego 2023 r.

1. W naszej parafii gościmy ks. Wojciecha Borzyszkowskiego z parafii pw. św. Michała Archanioła we Lwowie.

2. Rodziców dzieci kl. 2 zapraszam serdecznie o 18:00 na Mszę św. i spotkanie dotyczące I Komunii w roku 2024.

3. We wtorek odbędzie się balik karnawałowy dla dzieci z kl. 0 – 6 w godz. od 17:00 do 19:00. W programie zabawa przy muzyce, gry i konkursy, drobny poczęstunek oraz nagrody. Zachęcamy, aby się przebrać za wybraną postać, ale nie jest to oficjalny wymóg.

4. Młodzież naszej parafii zapraszamy na podkoziołkowe karaoke we wtorek o 19:30.

5. W środę rozpoczynamy Wielki Post – czas nawrócenia i przemiany. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o 8:00, 10:00 16:30, 18:00 i 19:30. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W tym roku w Popielec wyjątkowo nie będzie zbiórki na Caritas Archidiecezjalną, gdyż w przyszłą niedzielę przewidziana jest zbiórka na rzecz Ukrainy.

6. W czwartek 23 lutego 2023 r. o godz. 18.30 odbędzie Poznańska Droga Krzyżowa. Nabożeństwo poprzedzi Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej o godz. 18.00.

7. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne w naszej parafii:

∙ Drogi krzyżowe: dla dorosłych i młodzież po Mszy św. o 8:00 i 18:00 – proszę, aby w tym tygodniu Drogę krzyżową poprowadziła Wspólnota Żywego Różańca. Dzieci zapraszamy na Drogę krzyżową w piątek o 17:00.

∙ Gorzkie żale w niedzielę o 15:00. Nauki prowadzić będzie ks. Tomasz Pawelec

8. Parafialne rekolekcje wielkopostne odbędą się od niedzieli 4. marca.

9. Spotkanie dla ministrantów młodszych w sobotę o 11:00, a dla kandydatów na ministrantów o 10:00. Serdecznie zapraszamy nowych chłopaków, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu.

10. Adoracja Najświętszego Sakramentu każdego dnia z wyjątkiem czwartku o 17:30. W czwartek natomiast zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy św. do godz. 21:00. Proszę, aby różaniec o 20:30 poprowadzili członkowie Grupy Miłosierdzia Bożego.

11. Biuro parafialne otwarte w poniedziałek 16:30-17:30 oraz piątek i sobota 8:30-9:00. Z racji środy popielcowej biuro nieczynne.

12. Trwają prace remontowe i inwestycyjne w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim parafianom za złożone ofiary na cele remontowe i inwestycyjne oraz wszelkie przelewy na konto parafialne. Dziękujemy bardzo za wszelką troskę o naszą parafię w wymiarze duchowym i materialny.

13. W minionym czasie do wieczności odeszli nasi parafianie śp. Maria Jachimowicz (l. 89) zam. OPL 7, śp. Izabela Łęgowska (l. 51) zam. OPL 5 oraz śp. Andrzej Wiśniewski (l. 90) zam OPL 5. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Na cały tydzień wszystkim parafianom życzymy serdeczne szczęść Boże!

Parafia pw. św. Karola Boromeusza — os. Pod Lipami 100; 61-638 Poznań

tel.: 662 589 800
mail: boromeusz@archpoznan.pl www.boromeusz.pl
facebook: Parafia św. Karola Boromeusza w Poznaniu
konto: 81 1050 1520 1000 0023 1457 6121

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2023

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

I. PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
a) Środy Popielcowej,
b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej. Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 22.02.2023 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 4.06.2023 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

III. DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański