Intencje mszalne

V Niedziela Wielkanocna – 7 maja 2023 r.

Poniedziałek 8 maja — uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski

8:00 – Za śp. Leokadię i Czesława
Ławniczaków i zm. z rodz.

19:30 – O Boże błogosławieństwo dla syna
Dariusza z okazji 60 urodzin oraz dla
rodziny

Wtorek 9 maja

8:00 – Za śp. Aleksandrę i Zenona
Plucińskich, zm. z rodz. Plucińskich i
Mikołajczaków

9:30 – Za śp. Andrzeja Arcimowicza
(pogrzebowa)

18:00 – Za śp. Mariana i Danielę Jóźwiak i zm.
z rodz.

Środa 10 maja

8:00 – Za śp. Marka Kryniewieckiego (od
sąsiadów)

18:00 – W intencji WŻR, Ojczyzny i parafii
– O uzdrowienie i nawrócenie dla
Macieja i Zofii
– Za śp. Tadeusza Karalusa (27 r.śm.),
Radosława Stanisławskiego (2 r.śm.) i
zm. z rodz.
– Za śp. Krystynę Stasiak (od sąsiadów
z OPL 6F)
– Za śp. Bolesława Adamczaka,
rodziców, krewnych z obu stron,
przyjaciół i dusze w czyśćcu

Czwartek 11 maja

8:00 – Za śp. Jadwigę Grzankę (od Mirki)

9:00 – Za śp. Halinę Matysiak (pogrzebowa)

18:00 – Za śp. Krystynę Zapłatę (od Miłki z
rodz.)

Piątek 12 maja

8:00 – Za śp. Andrzeja Walczaka (1 r.śm.) i
zm. z rodz.

18:00 – Za śp. Lucynę, Stanisława i
Wincentego Deskewiczów oraz Rafała
(11 r.śm.)

Sobota 13 maja

8:00 – Za śp. Katarzynę (20 r.śm.) i
Walentego Pończochów oraz
Czesławę i Stanisława Szymańskich

11:00 – I Komunia św.

13:30 – I Komunia św.

18:00 – Za śp. Andrzeja, Janinę i Stefana
Kegel
– (o zdrowie w rodzinie)

VI Niedziela Wielkanocna 14 maja

8:00 – Za śp. Macieja Nowaka (12 r.śm.)

9:30 – Za śp. Aleksandrę i Olecha
Rosikiewiczów oraz Annę i Czesława
Stefaniaków

11:00 – Za śp. Irenę Tyczewską (7 r.śm.)

12:30 – Za śp. Kazimierza Kosickiego (10
r.śm.) i zm. z rodz.

18:00 – Za śp. Marka Masztalarza (od rodz.
Krzesińskich)

19:30 – Za śp. Leszka Pałkiewicza i zm. z
rodz., Zbigniewa, Jana, Józefa, Zofię i
Bogumiła