One thought on “Poznań – Zwiastowania Pańskiego – Sanktuarium Świętości Życia

  1. O łaskę nawrócenia dla Hazal, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz światło Ducha Świętego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *