Pogrzeb

O śmierci chrześcijanina należy powiadomić proboszcza parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z mszą świętą pogrzebową)

Zgłaszając pogrzeb chrześcijanina należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (to zaświadczenie wystawia kapelan szpitala)

Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach komunalnych ustala Zarząd Cmentarza.