Intencje mszalne

31. Niedziela Zwykła – 30 października 2022 r.

Poniedziałek 31 października

8:00 – Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)

18:00 – Za śp. Jerzego Skrobisza (33 r.śm.) i
zm. z rodz.

Wtorek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

8:00 – 1. Za śp. zm. z rodz. Rozwalaków i
Sarnów
2. Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)
9:30 – Za śp. Jolantę Konieczną, Łukasza
Piotrowskiego, Annę i Jerzego
Łobozińskich oraz zmarłych
sąsiadów z OPL 2A
11:00 – Za śp. Macieja Nowaka oraz zm. z
rodz. Karwatków, Nowaków i
Gąsiorków
12:15 – Za śp. Agnieszkę (21 r.śm.) i
Barbarę (1 r.śm.) oraz zm. z rodz.
Fornalików i Sobkowiaków
18:00 – Za śp. Tadeusza Zmysłowskiego i
dusze w czyśćcu cierpiące
19:30 – Za śp. Tadeusza Łagodzkiego i zm.
z rodz. Łagodzkich i Kubackich

Środa 2 listopada – Wspomnienie wszystkich świętych zmarłych

8:00 – 1. Za śp. Wiktorię Filipiak
2. Za śp. Leokadię Smoczyk
(gregoriańska)
10:00 – Za śp. Idziego, Mariannę, Weronikę,
Helenę i Kazimierę oraz zm. z rodz.
Kopackich

18:00 Zbiorowa:
– O Boże błogosławieństwo dla
członków Wspólnoty Żywego
Różańca
– Za śp. Jakuba, Stanisławę, Zofię,
Stefana i Jana
– Za śp. Eugeniusza Strzelczyka (od
Marcina Ochaba z rodz.)
– Za śp. Rozalię, Stanisława i Stefana
Przybyłów, Władysławę i Antoniego
Andrzejewskich i zm. z rodz.

Czwartek 3 listopada

8:00 – Za śp. Aleksandra (17 r.śm.) i
Jadwigę

18:00 – Za śp. zm. z rodz. Kłyżów i
Wandasów

Piątek 4 listopada – Uroczystość św. Karola Boromeusza

8:00 – W intencji kapłanów z
zawierzeniem NSJ

18:00 – 1. Za parafię
2. Za śp. Teodora Sopela, Annę
Stefanko i zm. z rodz. Sopel,
Stefanko i Łabzińskich

Sobota 5 listopada

8:00 – 1. Za śp. Halinę Kliks
(gregoriańska)
2. Za śp. Stefanię, Leona, Zenona i
Andrzeja Frąckowiaków i zm. z
rodz. Frąckowiaków i Bargendów

18:00 – Za śp. Karola Orwata

Niedziela 6 listopada – XXXII Niedziela Zwykła

8:00 – Za śp. Martę i Stanisława
Olejniczaków oraz zm. z rodz.
Olejniczaków i Grzesiaków
9:30 – 1. Za śp. Janusza Zaleśnego i zm. z
rodz.
2. Za śp. Halinę Kliks (gregoriańska)
11:00 – Za śp. zm. z rodz. Sojskich, Wnuków,
Makiełów i Bugajów
12:15 – Za śp. Edmunda Gruszkę (2 r.śm.)
18:00 – Za śp. Helenę Dybowską (11 r.śm.),
Stefana i Zdzisława Dybowskich,
Reginę i Jerzego Pawłowskich
19:30 – O Boże błogosławieństwo dla Marty
z okazji 26 rocznicy urodzin