Intencje mszalne

II Niedziela Wielkanocna – 16 kwietnia 2023 r.

Poniedziałek 17 kwietnia

8:00 – Za śp. Antoni Mańka (5 r.śm.)

18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Justyny i Jarka z
okazji 30 rocznicy ślubu

Wtorek 18 kwietnia

8:00 – Za śp. rodziców Józefę i Leona oraz
zm. z rodz.

9:00 – Za śp. Alfreda Andrzejewskiego
(pogrzebowa)

18:00 – Za śp. Bohdana, Jerzego, Barbarę
oraz zm. z ich rodzin

Środa 19 kwietnia

8:00 – O Boże błogosławieństwo i siłę na
drodzę do Sanktuarium Santiago de
Compostela dla Ewy Olszewskiej

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla
Sebastiana Kostrzewskiego z okazji
40 urodzin
– O Boże błogosławieństwo i
prowadzenie dla Magdaleny z
okazji 50 urodzin
– Za śp. Wiesława, Irminę, Cecylię i
Jerzego Gnatkowskich
– Za śp. Krystynę Stasiak
(pogrzebowa)

Czwartek 20 kwietnia

8:00 – Za śp. Macieja Szumigała

18:00 – Za śp. Zenona (6 r.śm) i zm. z rodz.
Waligórskich i Jańców

Piątek 21 kwietnia

8:00 – Za śp. Urszulę i Zbigniewa Łokajów

18:00 – Za śp. Eugeniusza Rychlewskiego
(14 r.śm.) oraz rodziców, teściów i
siostrę Krystynę

Sobota 22 kwietnia

8:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Krzysztofa z okazji 18 rocznicy
urodzin

18:00 – Za śp. Jacka Kulińskiego (6 r.śm.) i
dusze w czyśćcu

III Niedziela Wielkanocna 23 kwietnia

8:00 – Za śp. Janinę i Henryka Kalka (od
córki)

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Emilii
i Wojciecha Kantel z ok. 52 rocznicy
śmierci

11:00 – Za śp. Jerzego Górczyńskiego i zm.
z rodz. Górczyńskich i Hilbertów

12:30 – Za śp. Ryszarda Tomczaka (14 r.śm.)
i zm. z rodz. Danickich

18:00 – Za śp. Eugeniusza Kozłowskiego

19:30 – O Boże błogosławieństwo dla
Krystyny i Henryka Żołądkowskich z
okazji 50 rocznicy ślubu