Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkiego Postu – 3 marca 2024 r.

1. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych, które poprowadzi je ks. Bogusław Kowalski. Nauki rekolekcyjne podczas wszystkich mszy św. niedzielnych oraz od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o 8:00, 10:00 i 18:00.

2. Spotkanie Duszpasterstwa dzieci w niedzielę po Mszy św. o 11:00 do kawiarenki.

3. Gorzkie żale dziś o 15:00.

4. W najbliższy wtorek (5.03) nasza świątynia stanie się kościołem stacyjnym miasta Poznania. Program wydarzenia obejmuje półgodzinną Adorację przed Eucharystią, okazją do spowiedzi oraz modlitwę w czasie Mszy Świętej w intencji: ”O dar intensywnego rozwoju misyjnych dzieł Kościoła”. Po Mszy zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej.

5. Zbiórka ministrantów starszych we wtorek po Mszy i Drodze krzyżowej.

7. Zapraszamy na Krąg biblijny w najbliższy czwartek o 19:45 do Sali białej w piwnicach Domu parafialnego. Tematem spotkania będzie nauczanie św. Pawła i Barnaby w Antiochii Pizydyjskiej.

8. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. aż do 21:00. Pierwsze pół godziny modlitwy poprowadzą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego modląc się o nowe powołania i za powołanych. Następnie modlitwa w ciszy i o godz. 20.30 modlitwa różańcowa prowadzona przez członków Kręgu biblijnego.

9. Próba zespołu młodzieżowego-studenckiego w czwartek o 19:15.

10. Rodziców ministrantów zapraszam na spotkanie w czwartek po Mszy św.

11. Nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek: dla dorosłych i młodzież po Mszy św. o 8:00 i 18:00 – proszę, aby w tym tygodniu Drogę krzyżową poprowadzili kandydaci do bierzmowania z kl. 8. Dzieci zapraszamy na Drogę krzyżową w piątek o 17:00.

12. Ks. proboszcz odwiedzi swoich chorych z sakramentami w najbliższą sobotę od 9:30.

13. Zbiórka ministrantów młodszych w sobotę o 11:00.

14. Polecamy wszystkim parafianom troskę o sprawy naszej Archidiecezji – funkcjonowania m.in. instytucji centralnych m.in.: kurii, sądu duchownego, katedry, Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, Archiwum Archidiecezjalnego, Caritasu. Troskę tę możemy wyrazić składając ofiary na wielkopostna daninę diecezjalną. Koperty na ten cel znajdują się w przedsionkach kościoła i zakrystii.

15. W tym tygodniu biuro parafialne otwarte w poniedziałek i czwartek 16:30-17:30 oraz piątek (po rannej Mszy św. i Drodze krzyżowej) i w sobotę po Mszy św.

16. Dziękujemy bardzo za wszelką troskę o naszą parafię w wymiarze duchowym i materialny.

17. W minionym czasie do wieczności odeszli nasi parafianie śp. Ryszard Lehwark, l. 86, zam. OPL 13 i śp. Władysław Owczarek, l. 82, zam. OPL 5. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Na cały tydzień wszystkim parafianom życzymy serdeczne szczęść Boże!