Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
31 marca 2024 r.

Kochani Parafianie i Drodzy Goście!

Życzymy Wam doświadczenia mocy i bliskości Jezusa Chrystusa. Niech Jego miłość, która pokonała wszelką ludzką słabość i śmierć rozpromieni drogę Waszego życia. Niech On będzie waszym Panem, Przyjacielem i … Zmarwychwstaniem!

1. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. o 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 i 19:30 (nie będzie Mszy św. o 8:00). W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. W tym dniu zbieramy ofiary po Mszach św. na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły katolickie.
2. Trwa Nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
W Niedzielę Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny o 9:10, w następne dni o 17:30. Zakończenie w Niedzielę Miłosierdzia o 9:10.
3. Członków Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy w środę na Mszę św. i spotkanie.
4. Spotkanie Kręgu biblijnego w czwartek po Mszy św. (18:50) w Sali Białej w piwnicach Domu Parafialnego.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. aż do 21:00. Pierwsze pół godziny modlitwy poprowadzą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego modląc się o nowe powołania i za powołanych. Następnie modlitwa w ciszy i o godz. 20.30 modlitwa różańcowa prowadzona przez szafarzarzy
6. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od 17:00.
7. Czcicieli NMP zapraszamy modlitwy z racji na I sobotę miesiąca: 7:40 Godzinki, 8.00 Msza św. wynagradzająca Nieopalanemu Sercu NMP i piętnastominutowe rozważanie.
8. Chorych z sakramentami odwiedzimy w najbliższą sobotę od 9:30. Można zgłaszać osoby, które pragną przystąpić do spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
9. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o 12:30 pięcioro dzieci przystąpi Wczesnej Komunii św.
10. Polecamy wszystkim parafianom troskę o sprawy kościoła lokalnego wyrażana w formie daniny diecezjalnej. Koperty na ten cel znajdują się w przedsionkach kościoła i zakrystii.
11. W tym tygodniu biuro parafialne otwarte w czwartek 16:30-17:30 oraz w piątek.
12. Bardzo dziękujemy za wszelkie wyrazy troski o naszą parafię w wymiarze duchowymi i materialnym. Dziękuję ks. Jakubowi oraz ks. Amadeuszowi służby liturgicznej i czuwanie nad liturgią, a także za bardzo duże zaangażowanie we wszystkie sprawy. Dziękuję im młodzieży, zespołowi młodzieżow-akademickiemu oraz panom za zbudowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Dziękujemy panom kościelnym, szafarzom, lektorom i ministrantom wszystkim śpiewającym młodym z Zespołu oraz scholi dorosłych za zaangażowanie w liturgię każdego świątecznego dnia. Dziękujemy także za dary dla ubogich i potrzebujących składane przy okazji święconki.
13. W ostatnich dniach do wieczności odeszli: …

Wszystkim parafianom życzymy dobrego przeżycia Oktawy Wielkanocnej!