Bierzmowanie

Przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje:

  • jedno spotkanie w miesiącu w grupie
  • spowiedź i Msza Św. w pierwszy piątek miesiąca
  • niedzielna Msza Św. o godz. 9.30 lub 19.30
    Informacje o spotkaniach w grupach są podawane w niedzielnych ogłoszeniach.

Wszelkie informacje można uzyskać w zakrystii.

Czas poświęcony dla Boga nigdy nie jest czasem straconym!!!!!!