Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. [KKK 1285-1314]

Przygotowanie odbywa się w cyklu dwuletnim. Dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz w cyklu trzyletnim dla klas II i III gimnazjum (bez zmian).

Kandydat do bierzmowania jest zobowiązany:

  1. Rozwijać swoją wiarę poprzez codzienną modlitwę i udział w sakramentach świętych oraz nabożeństwach;
  2. Uczęszczać regularnie (co niedzielę) na mszę św. oraz brać aktywny udział w liturgii (tzw. dyżur liturgiczny);
  3. Brać udział w spotkaniach formacyjnych (raz w miesiącu) oraz regularnie przystępować do sakramentu pokuty (co miesiąc); na zakończenie formacji odbyć rozmowę z księdzem zakończoną notą („mały” katechizm);
  4. 4 razy w semestrze brać udział w spotkaniach grupy młodzieżowej lub zespołu muzycznego, aby poznać zasady działania wspólnot w Kościele;
  5. Poszerzać swoją wiedzę o Bogu i Kościele poprzez uczęszczanie i aktywny udział w lekcjach katechezy w szkole (opinia katechety)

[Opracowano na podstawie wskazań Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14.03.2017 r.]

Terminy spotkań
Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz są dostępne na parafialnym facebook’u.

Kandydaci dorośli
Istnieje możliwość przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży starszej lub dorosłych. Przygotowania odbywają się indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się i umówieniu z ks. Proboszczem.