Małżeństwo

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w Parafii na 3 miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Przed przyjściem na spotkanie należy telefonicznie umówić się z Proboszczem ponieważ młodzi przyjmowani są poza godzinami pracy biura parafialnego. Na spotkanie młodzi  przynoszą następujące dokumenty:

  1. Aktualne świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  2. Dowody Osobiste
  3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt ślubu Cywilnego UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
  4. świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
  5. świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
  6. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii św. Karola Boromeusza z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
  7. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
  8. W dniu ślubu Narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z Dowodami Osobistymi). Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej. II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.