Chrzest

Terminy:

Chrzty w naszym kościele:
w II i IV sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 15.00

W razie wyższej konieczności istnieje także możliwość indywidualnego uzgodnienia chrztu w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15

Zgłoszenia:
Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, około 2 tygodnie przed planowanym terminem uroczystości.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu świętego:

  1. Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC
  2. Akt ślubu Kościelnego rodziców dziecka
  3. Świadectwa Moralności rodziców chrzestnych (nazwisko, imię, adres, wiek i zawód wykonywany) wydane w parafii ich zamieszkania (zamieszkanie liczymy od 3 miesięcy od daty zamieszkania)

Zgodnie z kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3.  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4.  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ponadto, jeśli rodzice nie zamieszkują na terenie naszej parafii:
Zgoda właściwego proboszcza na chrzest dziecka poza własną parafią.

Katechezy przygotowujące do chrztu dziecka:
Rodziców i chrzestnych obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. w piątek poprzedzający dzień chrztu św. oraz w katechezie, która następuje bezpośrednio po Mszy św.