Intencje mszalne

32. Niedziela Zwykła – 6 listopada 2022 r.

Poniedziałek 7 listopada

8:00 – Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

18:00 – Za śp. Zygmunta Chmielewskiego i
zm. z rodz.

Wtorek 8 listopada

8:00 – Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)
18:00 – Za śp. Anielę Derdę oraz zm. z
rodziny, znajomych i przyjaciół

Środa 9 listopada – święto poświęcenia Bazyliki Lateraneńskiej w Rzymie

8:00 – 1. Za zm. z rodz. Mizgalskich i
Straburzyńskich
2. Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

18:00 Zbiorowa:
– O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Jerzego Badurskiego z okazji 92. urodzin
– Za śp. Zofię i Michała Piechowiaków (r.śm.)
– Za śp. Mariannę, Jana, Felicję, Jana Teresę
i Józefa Garczyńskich (od syna z rodz.)
– Za śp. Marię i Janusza Gadzińskich
– Za śp. Wandę i Tadeusza Hornów
– Za śp. Karola Mellera (od Genia z rodz.)
– Za śp. Danutę Kozłowską (1 r.śm.)
– Za śp. Edmunda Posadzego (od Ireny z
rodz.)
– Za śp. Wandę Król (od sąsiadów z bloku
1b)

Czwartek 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego

8:00 – Za śp. Jana Gancarza (12 r.śm.)
Jadwigę i Jana Jurgowskich i zm. z
rodz.

18:00 – Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

Piątek 11 listopada – wspomnienie św. Marcina z Tours; Święto Niepodległości

8:00 – Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

10:00 – Za śp. Henryka Górskiego i zm. z
rodz. Kończal, Kozłowskich i
Górskich

18:00 – Za śp. Michała Nawrota (od Ireny i
Bogumiła Olejniczak)

Sobota 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata

8:00 – 1. Za śp. Halinę Kliks (gregoriańska)
2. Za śp. Wojciecha Montewial

18:00 – Za śp. Ryszarda Bergandy (od żony
z rodz.)

Niedziela 13 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła

8:00 – O zdrowie, opiekę i Boże
błogosławieństwo dla Renaty
Szaszka
9:30 – Za śp. Halinę Kliks (gregoriańska)
11:00 – Za śp. Marię Piaskowską (od córki z
synami)
12:15 – Za śp. Grzegorza i Piotra
Szczepaniaków, Ewę i Jana
Zmyślińskich oraz Eugeniusza
Napierałę
18:00 – Za śp. Czesławę, Franciszka, Wandę,
Józefa, Władysława, Józefa i
Zygfryda (od wnuków)
19:30 – Za śp. Andrzeja Mleczaka (1 r.śm.)