Intencje mszalne

Uroczystość Jesusa Chrystusa
Króla Wszechświata – 20 listopada 2022 r.

Poniedziałek 21 listopada – Ofiarowanie NMP

8:00 – 1. Za śp. Janusza Zaleśnego i zm. z
rodz. Spychalskich, Szymańskich,
Zaleśnych, Szymankiewiczów i
Kowalczyków
2. Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

18:00 – Za śp. Jadwigę i Andrzeja oraz o
Boże błogosławieństwo dla ich
dzieci i wnuków

Wtorek 22 listopada – Wspomnienie św. Cecylii

8:00 – Za śp. Teresę Radowicz
18:00 – 1. Za śp. Tomasza Powązkę (4 r.śm.)
2. Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

Środa 23 listopada

8:00 – 1. Za śp. Jana (r.śm.) Helen (r.śm.) i
zm. z rodz.
2. Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

18:00 Zbiorowa:
– O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Małgorzaty
– Za śp. Iwonę Woźniak (30 r.śm.)
– Za śp. Julię Auchimowicz (od Krzysztofa i
Elżbiety z rodz.)
– Za śp. Eugeniusza Strzelczyka (od
Magdaleny Skowrońskiej z rodz.)
– Za śp. Romualda i Łucję Tomaszewskich
– Za śp. Teresę, Jacka, Eugeniusza i
Kazimierza Dezor oraz Zofię, Annę,
Zdzisława i Zygmunta Bosiackich
– Za śp. Wandę Król (od córki z rodz.)
– Za śp. Czesławę Pokusę (od bratowej)
– Za śp. Janusza Budnego (od Krystyny z
rodz.)
– Za śp. Jana Drzazgę (od rodz.
Torzewskich)

Czwartek 24 listopada – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy

8:00 – Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

18:00 – Za śp. Zbigniewa Stradomskiego
(od rodziny)

Piątek 25 listopada

8:00 – Za śp. Gertrudę (57 r.śm.), Konrada i
zm. z rodz. Sobkowiaków i
Fornalików

18:00 – 1. Za śp. Janusza Kotowicza i zm. z
rodz. Kotowiczów, Kaprykowskich
i Stilerów
2. Za śp. Krystynę (9 r.śm.),
Zygmunta i Stefana
Wróblewskich, Dariusza
Plewińskiego oraz Teresę i
Nikodema Radecckich
3. Za śp. Haliny Kliks (gregoriańska)

Sobota 26 listopada
`
8:00 – Za śp. Halinę Kliks (gregoriańska)

18:00 – Za śp. Piotra i Aleksandrę Olińskich
(od cioci Tereni)

Niedziela 27 listopada – I Niedziela Adwentu

8:00 – Za śp. Leona Wandasa (od brata)
9:30 – Za śp. Barbarę (rocz. ur.) i Leona
Mrozków
11:00 – Za śp. Mariusza Bociana
12:15 – Za śp. Halinę Kliks
18:00 – Za śp. Ireny i Jana Wróblów i zm. z
rodz.
19:30 – Podziękowanie za otrzymane łaski i
prośbą o dalszą opiekę dla rodziny