Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
9 kwietnia 2023 r.

Kochani Parafianie i Drodzy Goście!
Niech zwycięstwo Jezusa Chrystusa, naszego Pana obdarza Was pokojem i radością. Niech światło wielkanocnego poranka rozświetla drogi waszej codzienności, tak abyśmy się wszyscy w niebie spotkali
… i doświadczali mocy Zmartwychwstania!

1. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. o 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 i 19:30 (nie będzie Mszy św. o 8:00). W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. W tym dniu zbieramy ofiary po Mszach św. na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły katolickie.

2. Trwa Nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. W Niedzielę Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny o 9:10, w następne dni o 17:30. Zakończenie w Niedzielę Miłosierdzia o 15:00.

3. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie Kręgu biblijnego w środę po Mszy św. (18:50) w Sali Białej w piwnicach Domu Parafialnego.

4. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na spotkanie przed sakramentem chrztu w czwartek o 18:50 do kawiarenki.

5. W sobotę o 10:00 dzieci z klas III przystąpią po raz pierwszy do sakramentu spowiedzi. Polecamy je modlitwie parafian.

6. Serdecznie zapraszamy w przyszłą sobotę na Mszę św. o 18:00 i następującym po niej wielbienie prowadzone przez wspólnotę charyzmatyczną „Poznanie Jezusa”.

7. Polecamy wszystkim parafianom troskę o sprawy kościoła lokalnego wyrażana w formie daniny diecezjalnej. Koperty na ten cel znajdują się w przedsionkach kościoła i zakrystii.

8. W tym tygodniu biuro parafialne otwarte w środa 16:30-17:30 oraz w piątek i sobotę 8:30-9:00.

9. Bardzo dziękujemy za wszelkie wyrazy troski o naszą parafię w wymiarze duchowymi i materialnym. Dziękuję ks. Jakubowi oraz ks. Amadeuszowi za przygotowanie służby liturgicznej i czuwanie nad liturgią, a także za bardzo duże zaangażowanie we wszystkie sprawy. Dziękujemy zespołowi młodzieżowemu i scholi dorosłych oraz panu organiście oprawę muzyczną Triduum. Dziękujemy za zbudowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Dziękujemy panom kościelnym, szafarzom, lektorom i ministrantom za zaangażowanie w liturgię każdego świątecznego dnia. Dziękujemy także za dary dla ubogich i potrzebujących składane przy okazji święconki.

Wszystkim parafianom życzymy dobrego przeżycia Oktawy Wielkanocnej!