Sakramenty

Chrzest

Posted on

Terminy: Chrzty w naszym kościele: w II i IV sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 15.00 W razie wyższej konieczności istnieje także możliwość indywidualnego uzgodnienia chrztu w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15 Zgłoszenia: Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, około 2 tygodnie przed planowanym terminem uroczystości. Dokumenty potrzebne do Sakrament […]

Sakramenty

Małżeństwo

Posted on

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w Parafii na 3 miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Przed przyjściem na spotkanie należy telefonicznie umówić się z Proboszczem, ponieważ narzeczeni przyjmowani są poza godzinami pracy Biura Parafialnego.  Na spotkanie narzeczeni przynoszą następujące dokumenty: Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do […]

Sakramenty

Bierzmowanie

Posted on

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. [KKK 1285-1314] Przygotowanie odbywa się w cyklu […]

Sakramenty

Pierwsza Komunia św.

Posted on

Termin I Komunii Świętej w naszej Parafii: każdego roku w III niedzielę maja. Spotkania dla dzieci: klasa I – w drugi piątek miesiąca o godz. 17.00 klasa II – w drugi wtorek miesiąca o godz. 17.00 klasa III- w drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 Uwaga! Wszelkie zmiany są podawane w ogłoszeniach parafialnych. Wszystkie dzieci […]

Sakramenty

Pogrzeb

Posted on

O śmierci chrześcijanina należy powiadomić proboszcza parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z mszą świętą pogrzebową) Zgłaszając pogrzeb chrześcijanina należy przedstawić następujące dokumenty: akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza […]